Hasicí přístroje pěnové

Tyto hasicí přístroje jsou vhodné zejména k hašení látek v tuhém skupenství (papír, dřevo, textil..) a hořlavých látek nemísících se s vodou (benzin, motorová nafta, minerální oleje, tuky ...). Pěnové hasící přístroje nesmí být použity k hašení zařízení pod napětím.

HASICÍ PŘÍSTROJ PĚNOVÝ 9KG

Technické označení:S9 PMDS-1hasící přístroj
Požární třída:AB
Hasicí schopnost:13A, 183B
Množství hasiva:9 kg
Teplotní rozsah použití:0°C ÷ 60 °C
Výtlačný prostředek:dusík
Rozměry V/Š/H (mm):595/240