Hydrantové systémy s tvarově zploštělou hadicí

HYDRANTOVÝ SYSTÉM D25 KOMPLEThydrant

  • neodpovídá novelizované ČSN 73 0873
  • slouží k připojení na přívodní potrubí DN 1" a více
  • jednotlivé komponenty je možno zakoupit též samostatně
Příslušenství ocelová skříň, koš, hadice C52 délky 20m,
proudnice C52, hydrantový ventil Al C52
Rozměry V/Š/H (mm): 460/460/110

HYDRANTOVÝ SYSTÉM C52

  • hydrantový systém bez koše neodpovídá novelizované ČSN 73 hydrant​0873 a ČSN EN 671-2
  • slouží k připojení na přívodní potrubí DN 2" a více
  • jednotlivé komponenty je možno zakoupit též samostatně
Příslušenství ocelová skříň, koš, hadice C52 délky 20m,
proudnice C52, hydrantový ventil Al C52
Rozměry V/Š/H (mm): 500/570/210